Rohatyn Jewish Heritage ● Єврейська спадщина Рогатина

A team of volunteers at the end of a long day of work in the old Jewish cemetery in Rohatyn. Photo © RJH.

Rohatyn Jewish Heritage (RJH) develops and manages heritage preservation projects aimed at reconnecting the 400-year history of Rohatyn’s now-lost Jewish community with the people and places of the modern Ukrainian city. Our project activities include research, documentation, recovery, rehabilitation, education, and commemoration, all illuminating the links between Rohatyn’s history and its future, and between its people in town and abroad. The heritage we preserve and promote includes both physical sites in Rohatyn and intangible culture which transcends time and geography. The histories we gather and integrate bring new vibrancy to Rohatyn’s multicultural past.

Rohatyn Jewish Heritage is a volunteer-led registered nonprofit non-governmental organization (NGO) in Ukraine (громадська організація in Ukrainian), with identification number 41047464.

Find us on Facebook.


Specialists conducting a non-invasive boundary survey of a Jewish mass grave in Rohatyn. Photo © RJH.

«Єврейська спадщина Рогатина» (ЄСР) розвиває та керує проектами зі збереження спадщини, що націлені на повернення зв’язку між 400-річною історією єврейської громади Рогатина, яку тепер втрачено, та людьми і місцями сучасного українського міста. Діяльність нашого проекту включає дослідження, документацію, повернення, відновлення, навчання та вшанування – усе, що висвітлює зв’язки між історією Рогатина та його майбутнім, а також між його людьми у місті та за кордоном. Спадщина, яку ми зберігаємо та пропагуємо, містить як матеріальні об’єкти, так і нематеріальну культурну спадщину, що виходить за межі часу та географії. Історії, які ми збираємо, надають нове звучання мультикультурному минулому Рогатина.

Єврейська спадщина Рогатина – зареєстрована громадська організація під проводом волонтерів з ідентифікаційним кодом 41047464.

Ми у Фейсбуці.


Caring for recovered Jewish headstones, now returned to the old Jewish cemetery in Rohatyn. Photo © RJH.

Żydowskie Dziedzictwo Rohatynia to prowadzony przez wolontariuszy program ochrony dziedzictwa i program edukacji, pracujący nad ponownym połączeniem historii Rohatyńskich, dziś utraconych żydowskich społeczności z ludźmi i miejscami współczesnego miasteczka. Dzięki współpracy obecnych mieszkańców Rohatynia i wolontariuszy z całego świata, obecnie program skupia się przede wszystkim na odzyskiwaniu fragmentów kamieni nagrobnych znalezionych w mieście i ich powrocie na teren starego żydowskiego cmentarza. Przyszłe plany obejmują: sprzątanie i remont starego cmentarza, stworzenie niewielkiego miejsca pamięci dla odkrytych fragmentów nagrobków oraz rozwój materiałów edukacyjnych wspierających odnowione uznanie dla połączenia społeczności, które kiedyś żyły w Rohatyniu.

Chcemy podziękować wszystkim mieszkańcom Rohatynia i ludziom z całego świata, którzy pomagali w poprzednich latach. Ta strona została stworzona by rozprzestrzeniać opis programu i kwestie edukacyjne. Odwiedźcie nas ponownie. A w międzyczasie możecie nas znaleźć na Facebooku.