A youth group in Rohatyn, interwar period

Pinkas Hakehillot Polin – Рогатин

This page is also available in English.

Encyclopedia of the Jewish Communities of Poland (Pinkas ha-kehillot Polin), Volume II (Eastern Galicia); eds. Danuta Dabrowska, Abraham Wein, Aharon Weiss; by Zvi Avital, Danuta Dabrowska, Abraham Wein, Aharon Weiss, Aharon Jakubowicz; Yad Vashem, Jerusalem 1980 (in Hebrew). Online English version hosted by JewishGen. Pages 506~510 on Rohatyn coordinated by Alex Feller, English translation by Ruth Yoseffa Erez.

[Енциклопедія єврейських громад Польщі (Pinkas ha-kehillot Polin), Том II (Східна Галичина); під ред. Данути Домбровської, Абрагама Вайна, Аарона Вайсса; автори Цві Авітал, Данута Домбровска, Абрагам Вайн, Аарон Вайсс, Аарон Якубовіч; Яд Вашем, Єрусалим, 1980 (на івриті). Англійська версія онлайн – міститься на JewishGen. Стор. 506-510 про Рогатин, координатор Алекс Феллер, переклад англійською – Рут Йосеффа Ерез.]

Вступ

A youth group in Rohatyn, interwar period

Молодь в Рогатині, міжвоєнний період. Джерело: Збірка родини Штайнметц.

На цій сторінці описано і подано посилання на стислу історію єврейського життя в Рогатині, вперше опубліковану у складі енциклопедичної збірки з документами європейських населених пунктів, де було завдано шкоди або зруйновано єврейські громади під час Голокосту у Другій світовій війні. Розділ про Рогатин розповідає про розвиток єврейського суспільного, релігійного і економічного життя у цьому містечку упродовж понад трьох століть.

Англомовну версію, перекладену з оригінального тексту на івриті, можна у вільному доступі знайти тут:
Pinkas Hakehillot Polin – Rohatyn (English)
Як зазначено далі, цей англомовний переклад було люб’язно надано єврейськими нащадками рогатинських родин.

На цій сторінці також міститься фонова інформація про енциклопедію і проект перекладу, а також стислий огляд тем, які охоплює історія Рогатина.

Про енциклопедію

Згідно із освітніми, дослідницькими, документаційними і вшанувальними завданнями Яд Вашем, офіційної політики вшанування пам’яті жертв Голокосту, у 1950-х роках там було започатковано проект для укладання «енциклопедії єврейських громад від їх заснування до Голокосту». Проект доповнив існуючий процес створення «Yizkor Books» про окремі єврейські громади, написаний переважно на ідиш колишніми мешканцями, як фаховими, так нефазовими істориками, та містив особисті історії, спогади і оплакування. Новий проект мав на меті створити і упорядкувати стислі дослідницькі статті про набагато більшу кількість громад, у більш науковому стилі, на основі архівних документів та періодики, які мали бути написані на івриті. З часом Яд Вашем вибудував партнерські стосунки із численними міжнародними установами, у тому числі із YIVO, Інститутом Лео Бека, а також із державними архівами Ізраїлю, а згодом і багатьох інших країн.

Cover of the Pinkas Hakehillot Polin, Volume II

Титульна сторінка Pinkas Hakehillot Polin, Том II. Джерело: Яд Вашем.

Названа “Pinkas Hakehillot” (פנקס הקהילות), дослівно «записки (єврейських) громад», ця енциклопедія була упорядкована географічно і виходила друком від 1969 по 2007 р.р., зрештою вийшло 22 томи, які включають 11 частин, які загалом відповідають окремим країнам на основі їх довоєнних кордонів. Це – Румунія, Німеччина, Угорщина, Польща, Нідерланди, Латвія, Естонія, Югославія, Литва, Лівія, Туніс, Греція і Словаччина. Планується ще створити томи про Францію, Австрію, Італію і Чехію, а також постраждалі країни колишнього СРСР, у т.ч. Україну і Білорусь. Індексувати населені пункти було непростим завданням самим у собі: число малих і великих поселень сягло десятків тисяч. Ще одне непростий виклик випливав із неймовірного розмаїття написання назв населених пунктів, особливо у тих регіонах, де у вжитку було понад дві домінуючі етнічні і адміністративні культури і мови.

Через величезну кількість єврейського населення у Польщі до війни енциклопедія у розділі Польщі досить велика, тож її було поділено на вісім томів. Рогатин згадується у томі II, який загалом охоплює Східну Галичину. Цей том вийшов у 1980 р. на основі дослідження, написання і редагування Данутою Домбровскі, Абрагамом Вайном, Аароном Вайссом, Цві Авіталем і Аароном Якубовичем. Том II включає понад 275 громад, плюс загальний вихідний список та покажчик прізвищ і назв населених пунктів.

Єврейська генеалогічна онлайн організація JewishGen, пов’язана із Музеєм єврейської спадщини, що у Нью-Йорку, провадить довготерміновий проект для перекладу окремих книг «Yizkor Books» та серії «Pinkas Hakehillot» на англійську мову (та на деякі інші мови). Загальне керівництво програми здійснює Ланс Акерфельд. Розділ про Рогатин із «Yizkor Book» та з «Pinkas Hakehillot Polin» є перекладений англійською. Стаття про Рогатин із енциклопедії, посилання на англомовну версію якої подано тут, переклала Рут Йосеффа Ерез, за координування Алекса Феллера, як дарунок для своїх земляків, нащадків Рогатина.

Огляд історії Рогатина

Розділ про Рогатин у енциклопедії «Pinkas Hakehillot Polin» короткий, лише 5 сторінок на івриті. Оскільки до війни це було маленьке містечко, хоча і з численним єврейським населенням, імовірно було недостатньо матеріалу, щоб охопити усі теми, запропоновані у інструкціях Яд Вашем для авторів. Втім, більшість тем таки доречно описані і містять велику кількість прізвищ, дат, місць та інших деталей. Теми подано у хронологічному порядку:

  • Єврейська присутність від початків до 1919 р.
  • Міжвоєнний період.
  • Друга світова війна.
An idyllic scene in Rohatyn

Ідилічна сцена в Рогатині.
Джерело: Збірка Пйотра Левіцкі.

У кінці статті подано список бібліографічних джерел, використаних для написання статті, серед яких 5 архівів, розділ про Рогатин у «Yizkor Book» і 42 статей з газет і журналів, всього – 17 пунктів. Ні в оригінальній, ні в перекладених статтях немає фотографій, карт чи іншого ілюстративного матеріалу.

Згідно із інструкціями Яд Вашем щодо структури, охоплено наступні теми:

Перші згадки про громаду; повідомлення про окремих осіб єврейського походження аж до формування громади; демографічна таблиця за 166 років, яка містить загальні цифри, і окремо по єврейському населенню; економічне, суспільне і культурне життя громади; економічні і благодійні установи; Тора і освітні заклади; інтелектуали і громадські діячі; вибрані домогосподарства і видатні родини.

Євреї у загальній економічні і культурній системі міста; вибрані дати і становлення єврейської громади; відносини між єврейською громадою і неєврейським населенням та їх організаціями; політичні партії і рухи; участь представників єврейської громади у виборах у державні установи.

Участь представників єврейської громади у сіоністському русі; результати виборів до сіоністських конгресів.

Доля єврейської громади у Першій світовій війні; громада у міжвоєнний період; громада під час гітлерівського періоду до його ліквідації; оборонна діяльність громади чи окремих організацій чи осіб єврейського походження проти окупаційного режиму; залишки єврейської громади після війни і місця їх теперішнього проживання.

 

Переклад – Світлана Брегман.


Ця сторінка є частиною серії спогадів про життя євреїв у Рогатині, що є складовою нашої історії єврейської громади Рогатина.