Список єврейських жертв Голокосту в Рогатині (невідоме першоджерело)

This page is also available in English.

Вступ

В архівах та інших колекціях існують численні списки людей, які постраждали під час німецької окупації міста Рогатина та його району під час Другої світової війни (1941-1944 рр.), які зазнали депортації на примусові роботи, матеріальних чи особистих збитків або смерті. Майже кожен з тисяч євреїв, які жили в Рогатині або поблизу нього на початку окупації, помер від голоду чи хвороб через надмірну концентрацію в ґетто, або був вбитий у єврейському ґетто, в одній з двох масових могил у Рогатині, або у таборі смерті біля Белжеця, чи переховуючись у лісах і селах навколо Рогатина, до літа 1944 року, коли німецька армія відступала на захід з регіону.

Щонайменше два списки жертв були складені радянською Надзвичайною державною комісією в рамках розслідування та документування конкретних злочинів, скоєних “німецько-фашистськими загарбниками та їхніми спільниками” проти людей, установ, а також продуктивності та економічної життєздатності населених пунктів. Один звіт, завершений наприкінці 1944 року, зосереджувався переважно на місті Рогатині та двох прилеглих селах, Бабинцях і Руді (Бабинці сьогодні включені до складу муніципалітету Рогатина). Інший звіт, завершений на початку 1945 року, зібрав свідчення і дані з Рогатина та з понад десятка сіл Рогатинського району. Жоден з цих радянських звітів не зосереджувався в першу чергу на єврейських жертвах, хоча у свідченнях і списках жертв з міста Рогатина переважають єврейські імена. У звітах загальна кількість названих єврейських жертв (голів домогосподарств) становить менше 160, що є невеликою часткою від реальної кількості – за оцінками звіту 1945 року, в Рогатині було розстріляно 9800 осіб (більшість з них були євреями), тоді як інші історичні діячі та єврейські мемуари вказують на 8000-12 000, включаючи біженців до 1941 року та євреїв з інших міст і сіл району.

Списки поіменованих мучеників Голокосту також були зібрані для вшанування у спогадах і особливо у книзі пам’яті Рогатина, як в оригінальному виданні 1962 року (на івриті та їдиш), так і в оновленому та розширеному виданні 2019 року (англійською мовою). Списки Книги пам’яті цінні тим, що в деяких випадках, окрім голів домогосподарств, названі окремі члени сім’ї, але ці списки також включають безіменні і ненумеровані записи “і його сім’я” або “і їхні діти”; загалом названо близько 1170 індивідуальних жертв та/або пораховано з невідомою кількістю додаткових родичів.

На цій сторінці описано та транскрибовано ще один список жертв, який, ймовірно, був складений у радянські часи, але наразі не має атрибуції та оригінального походження. Цей список також важливий тим, що в ньому названо понад тисячу голів домогосподарств виключно з єврейської громади Рогатинського району, а також вказано кількість членів сім’ї для кожного імені – загалом майже 5000 жертв.

Походження документа

Перша сторінка списку жертв.
Джерело зображення: Яд Вашем.

Десятисторінковий архівний запис був відсканований івано-франківським рабином Мойше Лейбом Колесником у 1990-х роках у Державному архіві Івано-Франківської області (ДАІФО), де зберігаються інші радянські звіти та записи про регіон. Цей запис разом з багатьма іншими списками єврейських жертв був переданий іншими єврейськими дослідниками до Яд Вашем. Рабин продовжує зберігати свою копію як частину своєї великої колекції документів, яку відсканував український дослідник Алекс Денисенко у 2022 році для єврейської генеалогічної організації «Ґешер Ґаліція» для ширшого використання її членами.

Раніше група єврейських нащадків, зосереджена на Івано-Франківську, координувала проєкт перекладу списку з копій рабина Колесника на англійську мову для проєкту «JewishGen» по книзі пам’яті. Український дослідник Олександр Дунай здійснив ретельну інтерпретацію імен та перетворення їх на німецьку та польську орфографію, що відповідала міжвоєнній епосі. Список був позначений як “Список Станіслава 2”, але д-р Олександр Феллер з дослідницької групи Рогатинського району (RDRG) визнав ці прізвища як місцеві для Рогатинського району і розмістив посилання на таблицю JewishGen на вебсайті RDRG.

Уточнення даних

Наприкінці 2022 року Єврейська спадщина Рогатина (ЄСР) та д-р Феллер повернулися до документа, щоб спробувати покращити його корисність для історичних дослідників Рогатинського району. Було три цілі:

  • ідентифікувати вихідний номер архівного запису документа
  • після цього замовити повну нову копію списку та всіх пов’язаних з ним сторінок
  • транскрибувати список мовою оригіналу та перекласти його, використовуючи знання Рогатинських родин членами RDRG

Хоча копія, яку зробив рабин, не має жодної архівної нумерації, д-р Феллер виявив, що список також двічі з’являється в Інтернеті в Архіві документів Яд Вашем: як група записів M.52, номер справи 652, ідентифікаційний номер 3722720, поданий Мері Гінзбург; і як група записів O.41, номер справи 1243, ідентифікаційний номер 8151557, поданий Ігорем Щупаком. Перша версія дещо повніша, ніж копія рабина, і обидві версії містять кінцевий аркуш зі штампом ДАІФО з номером архівного запису Р98.1.2. Цей запис позначений ДАІФО як такий, що стосується міста Станіслава (Івано-Франківська), і є частиною великої колекції радянських звітів, створених “Державною надзвичайною комісією з виявлення і розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників та їхніх посібників у Станіславській області”. ЄСР отримала скановані копії повного архівного запису R98.1.2 безпосередньо з ДАІФО наприкінці 2022 та навесні 2023 року і знайшла список жертв з Рогатина наприкінці цього запису. На жаль, у записі немає ніякої додаткової інформації про оригінальне створення цього списку, але навіть ця четверта копія запису додає деякі дані, відсутні у трьох попередніх версіях через руйнування оригінальних сторінок і випадкові помилки під час копіювання.

Працюючи з копією рабина, однією з копій Яд Вашем та останньою копією ДАІФО, член команди ЄСР Василь Юзишин зробив нову транскрипцію українською мовою, а Джей Осборн зобразив з неї новий англійський переклад імен жертв, посилаючись на індивідуальні та родинні імена з книги пам’яті, а також на інформацію та поради д-ра Феллера та Марли Раучер Осборн, отримані з дослідницьких даних RDRG. Загалом, там, де написання імен українською мовою відрізнялося, ці імена були узгоджені в англійському списку, наприклад, Давид > Давід; деякі прізвища були змінені відповідно до того, як їх сьогодні пишуть нащадки, наприклад, Банер > Баннер і Бусганг > Буссганг. Майже для всіх цих прізвищ існують польські та англізовані польські версії, які були поширені в Рогатині до Другої світової війни, але здебільшого вони сюди не включені.

Значення Списку

Не маючи жодної оригінальної описової інформації про список жертв, ми не можемо знати, хто, коли, де і як збирав ці дані. Проте дані є надзвичайно точними: більшість імен містять прізвище та ім’я голови домогосподарства, приблизний вік або рік народження, а також кількість членів сім’ї, які були вбиті разом із головою домогосподарства. Така точність дозволяє припустити, що список був складений на основі одного або кількох інших документів, які детально описують єврейську громаду довоєнного або раннього воєнного часу, можливо, перепису населення або списку виборців.

Цікавим є те, що оригінальний заголовок таблиці та імена подано українською мовою, що є незвичним для звіту радянської Надзвичайної державної комісії з цього регіону. Проте єврейські імена, фонетично передані українськими літерами, у більшості випадків зберігають своє оригінальне звучання, що свідчить про те, що особи, які складали список, були або євреями, або добре знайомі з місцевими єврейськими іменами, як іменами, так і прізвищами.

Побіжний огляд таблиці показує, чому ми впевнені, що цей список жертв походить з Рогатина та його району: дві колонки вказують, коли прізвища є спільними для цього списку з книгою пам’яті Рогатина та/або прізвищами, які досліджуються членами RDRG, і кількість збігів є досить високою (дві третини прізвищ у таблиці). Ще важливішим є те, що в таблиці є понад 130 голів домогосподарств, які названі окремими мучениками (ім’я та прізвище) у книзі пам’яті.

Загальна кількість жертв також значна, навіть якщо припустити, що список не включає євреїв, які були переселені до Рогатинського ґетто наприкінці 1942 року або пізніше з інших міст і сіл району, а також інших, які прибули як біженці з місць далі на захід, і не були вигнанні за часів попередньої радянської окупації. В оригінальному записі загальна кількість жертв 4911 осіб (голів домогосподарств та їхніх родин) вказана на останній сторінці, очевидно, за підрахунками радянської влади. З урахуванням пропущених і нерозбірливих рядків (12) у доступних копіях, а також пропущених або нерозбірливих клітинок кількості членів сім’ї в розбірливих рядках (21), загальна кількість жертв, підрахована на основі розбірливих даних, становить 4929 (жоден з радянських звітів, які ми переглянули на сьогоднішній день, не показує точного підрахунку жертв у воєнний час на основі їхніх власних даних). Існує щонайменше дев’ять можливих дублікатів записів у таблиці (однакові прізвище, ім’я, вік і розмір сім’ї), і, ймовірно, є ще кілька інших. Ми ніколи не матимемо повного списку жертв Голокосту з Рогатинського району, ані навіть повного підрахунку, але цей список значною мірою сприяє вшануванню пам’яті втраченої громади поіменно та по родинно.

Таблиця жертв

Наведена нижче таблиця охоплює 1028 рядків (імен) у трохи більше ніж десяти групах по 100 імен. В оригінальній таблиці є помилки в нумерації рядків, з пропуском одного або кількох номерів рядків (у таблиці вони позначені як порожні), а іноді номер рядка дублюється (у таблиці вони позначені як x.1, щоб забезпечити правильне сортування). Крім того, всі копії списку є частково неповними, з відсутніми рядками вгорі та/або внизу деяких сторінок (також позначені в таблиці як порожні рядки). Інформація (імена або номери), яка присутня, але нерозбірлива в усіх копіях списку, позначена в таблиці знаком питання (?).

Стовпці таблиці мають вигляд:

  • №: номер рядка в оригінальному списку
  • Прізвище, ім’я та по батькові: ім’я голови домогосподарства, транскрибоване з оригінального українського списку
  • Скільки літ / Рік народ.: вік або рік народження голови домогосподарства, як зазначено в оригінальній таблиці
  • Кількість членів сім’ї: загальна кількість жертв, зазначених у сім’ї, включно з головою домогосподарства
  • Вулиця: назва житлової вулиці, на якій проживала сім’я, згідно з оригінальним списком
  • Професія: професія голови домогосподарства, згідно з оригінальним списком

Список єврейського населення, вбитого під час німецької окупації

(Щоб відсортувати таблицю в алфавітно-цифровому порядку за прізвищем або будь-яким іншим стовпцем, клацніть на заголовок стовпця. Пошук у таблиці також можна здійснювати за допомогою поля у верхньому правому куті.)

Прізвище, ім'я та по батьковіСкільки літ / Рік народ.Кількість членів сімїВулицяПрофесія
1Фельд Вольф504
2Фельд Розалія (жена)45
3Фельд (син)10
3.1Фельд (дочка)8
4Фельд Давуд554
5Фельд Амалія (жена)50
6Фельд (дочка)14
6.1Фельд (дочка)10
7Ротбаум Якуб454доктор
8Кіршенбаум Лайб404
9Марк Льолько504доктор
10Сільбер Макс305
11Байдаф Давид455
12Вахтель Юзеф607
13Фрідман Мозес608
14Братшпіс Хаскель609
15Шнее Лайбін688
16Тушім Маркус405
17Гамбургег Пінкас505
18Баумрінд Мозес458
19Блазенгайм Герман323
20Вайдман Юлик603
21Шоллер Вольф404
22Глотцер Хаїм356
23Шоллер Мозес Лайбов.402
24Штайн Майлікс604
25Кіршенбаум Цін304
26Лінднер Мехель304
27Топф Абрагам404
28Прайс Рахеля602
29Менкес Юда554
30Гадер Мозес354
31Ландау Регіна252
32Мауер Маєр356
33Готворд Ефроїм303
34Богнен Мозес605
35Вальтер Майзер354
36Пікгольц Герш403
37Блумендфельд Герш405
38Марк Саламон455
39Дінстаг Маркус456
40Шварц Бернард253
41Вахшель Барух406
42Вахшель Лайзор304
43Мауер Копель406
44Флюс Юзеф405
45Відеркер Юзеф564Шашкевича
46Карпін Самуель252
47Аксельрад Фішель405
48Корн Юзеф607
49Шпігель558
50Гольц Зігмунд505
51Ландау Якуб504
52Ландау Зигмунд355
53Айхенштайн Давид404
54Явец Хаіїм507
55Альтбауер Софія405
56Фершляйсер Целе456
57Кріг Мехель407
58Златкес Хаїім50?5Комсомольська
59Златкес Зигмунд556
60Левентер Пінкас4012
61Цітрон6
62Вольф Мозес304
63Гольдгамер Ніна308
64Реген Якуб456Валова
65Ваген Мозес454
66Діранфельд Хаскель408
67Купферкшток Лайзер356
68Блай Мозес406
69Вінер Герш605Божнича
70Гандшнур Саламон405
71Блотнер Юда605
72Дурст Альтер454
73Дурст Давид305
74Метг Исак507
75Кастен Мозес304
76Раух Іре454
77Віндраух Ціна602
78Гросман Сімон508
79Мінштайн Натон6018
80Баумрінд Нафталі458
81Генне Ісраель6012
82Нагельберг Семі558
83Баумрінд Рафаель406
84Цукер Мехель4014
85Мантель Якуб4012
86Росман Мендель356Пекарська
87Штайнбрук Фавель408
88Сідер Якуб607
89Бедер Озіяш354
90Ейдес Герш356
91Бельф Семхе458
92Ейцес Ізраель606
93Фідельбаген Юзеф5012
94Школьник Натан503
95Боксер Ісак604
96Бланк Герш354
97Вахтель Фердинард324
98Штайнвурцель Хаїм7
99Габер Абрагам491
100Мангард Сане704
101Гуттер Хаїм602
102Бернштайн Рефка454
103Гланзберг Леопольд3512
104Воль Іссак3510Казимирська
105Шехтер Мозес6010
106Шехтер Саламон304
107Шехтер Якуб356
108Габер Самуель604
109Бротбар Хаскель556
110Крайзлєр Рубін356
111Крайзлєр Мозес353
112Крайзлєр Леон458
113Неменг Йонас404Казимирівська
114Шніцер Ісраель353
115Тір Маркус4512
116Шварц Давил6012
117Гоніг Самуель356
118Габер Йосиф606
119Фрід Нісон405
120Гультковер Свадия406
121Школьник Хана256
122Айнштос Літман506
123Мошель Яков453
124Грінберг Регіна422
125Прайс Мотек353
126Крайзлєр Саламон506
127Ландау Шулім455Шкарпова
128Гірс Лябе5012
129Лауфер Беніямін343
130Шер Іссак328
131Айсенброт Даниель4216
132Погибер Хаїм4917
133Сидор Вольф426
134Фрідман Леон608
135Штайн Нухім456
136Габер Озіяш6012
137Габе Леон458
138Фавст Якуб507
139Гроб Герш358
140Пінкас Саламон304
141Валик Лайб608
142Трегер Пінкас4012
143Школьник Самуель456
144Цін Іссак558
145Цін Ісраель303
146Шварц М?408
147Гросман Герш3512
148Шоллер Самуель458
149Бедер Лайзер4012
150Грановітер Айсір458
151Байгель Ізраель406
152Австер Яков356Домініканська
153Австер Герш387
154Австер Лайзор457
155Альтман608
156Маус Самуель4512
157Ліньян Маркус606
158Ліньян Самуель303
159Рубін Самуель305
160Лініян Барук35?6
161Гірш Озіяш407
162Сізер Натон455
163Сізер Арон304
164Гартен Абрагам3512
165Гартен Леон408
166Гросман Арон5010
167Келлер Лазор608
168Етнер Озіяш605
169Етнер Хаскель354
170Шнат Герш407
171Шнат Мозес6012
172Шнат Хаскель458
173Ледер Герш256
174Кріг Ісраель408
175Кріг Герль4510
176Вінд Копель407
177Гланцберг Ема4012
178Подрорцер Циля206Церковна
179Кененсберг Лайзор385Церковна
180Сідер Мозес555Церковна
181Губер Мехель407Церковна
182Гутман Арон507Церковна
183Ягид Хаїм406Церковна
184Вайх Іре459Церковна
185Вайх Нухем Гершович456Церковна
186Сеголь Хаскель405Церковна
187Сеголь Мозес354Церковна
188Глотцер Исор456Церковна
189Глотцер Тауба507Церковна
190Альтман Амалия455Церковна
191Гохберг Файвель456Церковна
192Мінц Леон307Церковна
193Вальд Вольф608Церковна
194Шиллер Шимон405Церковна
195Валек Хаим607Церковна
196Сігаль Берл406Церковна
197Шуммер Давід455Церковна
198Бауер Мендель605Церковна
199Фіакер Санс605Церковна
200Гутштайн Йонас405Церковна
201Вольман Герш609Церковна
202Мегльман Мозес404Церковна
203Пасвег Сара403Церковна
204Шор Бенямин607Церковна
205Стрієр Озіяш604Церковна
206Тайхман Бензіон457Церковна
207Фрайваль Айзік603Церковна
208Цугер Берл508Церковна
209Фланк Іре406Церковна
210Гросман Іре509Церковна
211Раб Йоахім457Церковна
212Готліб Лайб456Церковна
213Вінтвер Лазар505Церковна
214Паперник Маркус407Церковна
215Вайлєр Мозес4012Церковна
216Фіол Пінкас509Церковна
217Йоссер Доба504Церковна
218Фауст Леон459Церковна
219Гаас Лайзер458Церковна
220Розенцвайг Мехель506Церковна
221Вайлер Хаим458Церковна
222Гацкес Берль508Церковна
223Андреман Давід386Церковна
224Табак Герш386Церковна
225Ягид Рифка403Церковна
226Нагель605Івана і Лазенна
227Герцберг506Івана і Лазенна
228Воль Саломон604Івана і Лазенна
229Юпитер Мозес604Івана і Лазенна
230Кріг Берл406Івана і Лазенна
231Дибринівер Рахель405Івана і Лазенна
232Лангер Абарагам305Івана і Лазенна
233Нахбар Сальмон459Івана і Лазенна
234Грінзайд Шая405Івана і Лазенна
235Барбар Маркус304Івана і Лазенна
236Шафель Майер255Івана і Лазенна
237Шварц Зигмунд212Івана і Лазенна
238Тальпеін Лайзор403Івана і Лазенна
239Гельбер Натон405Івана і Лазенна
240Нагельберг Шама655Івана і Лазенна
241Гнап Хаїм609Івана і Лазенна
242Шторх Мозес458Івана і Лазенна
243Лангсам Ісак406Івана і Лазенна
244Перифер Леон355Івана і Лазенна
245Остербах Лайзор456Івана і Лазенна
246Сігаль Герш609Івана і Лазенна
247Ліпщіц Герцель507Івана і Лазенна
248Шварцман Давід357Франка
249Локер Мауер408Івана і Лазенна
250Реліс Маркус456Івана і Лазенна
251Шнекраут Айзіг457Івана і Лазенна
252Фауст Нафталі406Івана і Лазенна
253Цітрон Абрагам404Івана і Лазенна
254Гіршманова454Івана і Лазенна
255Вайнтрауб Мозес608Івана і Лазенна
256Буссгонг Іре609Івана і Лазенна
257Бродер Абрагам407Івана і Лазенна
258Шраєр Юда356Івана і Лазенна
259Кауфман Мехель609Івана і Лазенна
260Братшпіс Якуб6012Івана і Лазенна
261Фауст Альтер6012Івана і Лазенна
262Гельбер458Івана і Лазенна
263Нутес Натон456Івана і Лазенна
264Кац Мехель606Івана і Лазенна
265Айсенштайн404Івана і Лазенна
266Шульстер Давід406Івана і Лазенна
267Шторх Мозес5Липова
268Шторх Айзіг6Липова
269Гаусер Йонас6Липова
270Цегнер602Вузка
271Альтер455Вузкадоктор
272Клайнберг505Вузкаадвокат
273Прессер Герш505Вузка
274Вентрайх Мозес458Вузка
275Ціммерман Мозес40?4Вузка
276Гаусенбаль456Вузка
277Гіршенгаут Юда455Вузка
278Габе Лайб456Вузка
279Кноссоф Йоахім455Вузка
280Папик Хаїм508Вузка
281Бромберг Хаїм605Вузка
282Вайланд Маня455Вузка
283Вайланд Леон453Вузка
284Шварц Даен.455Вузка
285Лайктлінг С.509Вузка
286Фукс Давід505Вузка
287Фукс Ізраель304Вузка
288Беркштайн Мар.558Вузка
289Лустиг Іре508Вузка
290Шамес Барух608Вузка
291Штрогліхт Якуб454Вузка
292Бедер Ізраель404Вузка
293Швадрон Лайб459Вузка
294Айнштос Айсіг607Вузка
295Баннер Фішель603?Вузка
296Баннер Дона406Вузка
297Грін Дора453Вузка
298Вротлайб Саб.408Вузка
299Нас Мозес456Вузка
300Насгофер Лайб556Вузка
301Лауфер Самуель565Вузка
302Гріш Беріш604
303Раух Абрагам4512
304Йореш Аба488
305Сільбер Йосель556
306Кастен Мордкау607
307Розенберг Лайб458
308Басик Хаскель606
309Демблінг Сам.408
310Вайнтрауб Мауер322
311Вайнтрауб Мозес6512
312Карпхен Лайб458
313Тайтельбаум Герш454
314Фрухрер Шулім605
315Тайхман Ліба603
316Капфер Іре456
317Фрайвальд Мозес406
318Фрайвальд Ліпа355
319Фрайвальд Шая425
320Лангнер Елі608
321Мантель Мотель605
322Кац Ісак658
323Баль Хаїм458
324Бальтух Йосиф502
325Жупнук Мозес508
326Брік Еліяш605
327Тененбаум Маркус386
328Туртельбаум Якуб458
329Гохсвальд Юда346
330Фрід Йосель455
331Кац Герш608
332Мантенберг Нухім699
333Розенбах Берта484
334Штронліх Ціля605
335Френкель Мауер5012
336Зайф Іре704
337Блюменрайх Герш303
338Гохсвальд Матис365
339Шетайлер Мехель604
340Ерліх Мозес355
341Ерліх Бензіон406
342Вайх Шимон456
343Фраге Мендель404
344Фраге Іре356
345Вайх Хаїм333
346Вайх Сана30
347Вайх Йосиф5
348Аксельрад Т.553
349Аксельрад Вольф33
350Аксельрад Міна20
351Айдлєр Саламон274
352Айдлєр Маркус20
353Айдлєр Сара35
354Айдлєр Мендель3
355Кріг Герш384
356Кріг Хаїм13
357Кріг Ента33
358Кріг Метель19
359Юпитер Дузя434
360Юпитер Хана40
361Юпитер Фенд7
362Юпитер Герш10
363Найтанен Ізр.203
364Найтанен Іта30
365Найтанен Тана50
366Брайфр? Айзіг605
367Брайфр? Нухім18
368Брайфр? Рифка16
369Брайфр? Ента36
370Брайфр? Роза30
371Штайнвурцель Берл
372Маєр Копел604
373Оголвашер Ігнац422
374Фрід Нисен455
375Вогл Ізак421
376Коренрайх Йосиф314
377Шварц Якуб404
378Фукс Ізак18?
379Дорфман Ангель365
380Мауер Ізраель5
381Шнекраут Мехель7
382Гаусман Ефрос6
383Вайсман Муньо4
384Мегльсак Ізраель6
385Райнер Мозес7
386Вальтер Ісак6
387Мет Давид604
388Кельр Рахмель457
389Бір Мозес504
390Братшпіс Якуб606
391Сільбер Гольда403
392Мет Бензион355
393Куперстак Мехель505
394Бикель Лайзер455
395Раппапорт Хаїм404
396Раппапорт Файвель456
397Айбергарт Ісак406
398Гальперн Лайзор354
399Лакс Юда506
400Лакс Файвель405
401Блюменфельд Карль454
402Глатцер Сима602
403Курц Давид254
404Клайнфельд Ісак304
405Енгельберг Леон255
406Штайнер407
407Фране Давид406
408Тайхман Шимон554
409Давидсон Герш457
410Гальперн Вольф604
411Банер Ізраель405
412Гольд Мехель557
413Голлер Самуель345
414Бродер Рубін405
415Штифель Мозес405
416Штифель Хаскель453
417Блютраух Арон303
418Друкер Леа458
419Бекер Леон255
420Блєх Роза304
421Рок Хаїм358
422Браунштайн Естера505
423Браунштайн Мозес323
424Кімель Дзюно405
425Фелькер Сімон458
426Фенстер Герш258
427Зуер Мозес304
428Волах Лайб406
429Гіммель Соня404
430Гутенплан Арон456
431Роттер Ісак504
432Вольф Хуне202
433Альтман Йосе?182
434Юпитер Герш505
435? Макс507
436Гершфельд Пінкас457
437Вайх Анзельм304
438Кауфман Анзельм456
439Дерек Ізраель454
440Ефрусин Рубик429
441Лев Мандель456
442Лев Настали404
443Грушовскі Лайб456
444Пинелес Йоахим404
445Вайц Бруно254
446Школьник Юда356
447Школьник Айсиг304
448Картин Рудольф457
449Фельман Шмуль508
450Бер Ефроїм2512
451Штайнбок Бина604
452Клаг Бумек5
453Бранг Лайзор7
454Еттенгер Блима406
455Фрухт Маня456
456Баум Мозес508
457Зорн Хаїм406
458Сорген Мозес368
459Губер Рахашель404
460Екстер Самуель408
461Андерман Бенямин322
462Шпак Йосиф604
463Тендер Мозес487
464Давід Мозес264
465Сигаль Майлох324
466Ротбауер Юда456
467Миссінг Юда458
468Блай Ізраель7
469Друкс Мехель608
470Куппер Йонас458
471Франк Леопольд508
472Топф Зигмунд404
473Мондшайн Исидор457
474Кларрайх Мозес4
475Рубін Макс4
476Ліліян Самуель426
477Гофман Елиязер407
478Дорнбуш Лайзер404
479Рекх Самуель526
480Немлих Яки305
481Горовиц Мехель406
482Блюментайль Фріц407
483Дорфмаг Герман328
484Нагельберг ?Щимек404
485Райх Леви608
486Тропман Ганс456
487Розендорн Ефроїм404
488Шпекель Маврице408
489Браєр Самуель401
490Шлесенгерова402
491Маркфельд Нунька257
492Маркфельд Шає386
493Пикгольц Естера403
494Сільгольц Бруно385
495Кіршен Берш427
496Дріммер Герш604
497Гольдшляг Ізраель655
498Шумер Сара685
499Фрайвальд Шіер454
500Тайхман Ліся653
501Горовіц785
502Айзель Натан527
503Щтайнберг Йоня587
504Прайсар Герш526
505Фельд Рифка554
506Блюменрайх Саламон556
507Грінберг Натан356
508Блюменрайх Саламон556
509Айхенштос498
510Рот Маріц456
511Гольц Рифка524
512Гутштайн Шія45?7
513Райбах Шльома589
514Братшпіс Берко4810
515Айзен Мозес452
516Фельд Іза355
517Корн Давид425
518Айнштос Ляе564
519Альтерн Йосьо656
520Райбах Мендель626
521Блюменфельд Сара523
522
523Айнштос Арон486
524Бербер Ізак325
525Айхель Моріц496
526Гіре Хана624
527Райх Абрагам525
528Розенберг Мозес486
529Розенберг Шмуль495
530Гельбер Мозес485
531Шафель Мехель526
532Сігаль Берко484
533Гохберг Ізак452
534Лянгнер Ізак364
535Барбар Герш322
536Готлавб Кальтон485
537Маєр Лауефер626
538Готворт Хаїм383
539Вайнхершток? Іра425
540Діяменштайн Псах654
541Розенкранц Мозес484
542Шварц Арон524
543Роттенберг Мендель654
544Гольц Ізьо415
545Геранштайн Ест.523
546Фрост Леся551
547Тайгель Йосиф55?4
548Райх Давід526
549Дінстаг Маркус497
550Гльоцер Самуель424
551Кіршенбаум Ізак487
552Фіш Моріщ481
553Файст Ізак652
554Айнштос Данель426
555Гольд Мехель585
556Лінднер Вольф364
557Бонер Ізраіль525
558Топф Хаскіль445
559Грінштайн Дузьо364
560Панцер Сауль382
561Панцер Саламон352
562Шехтер Арон488
563Юпитер Моріц425
564Воль Хаскель525
565Цугель? Мендель282
566Школьник Естера654
567Айзенхам? Хаїм655
568Шорер Беніямін554Нове Місто
569Шорер Беніямін625Нове Місто
570Сребнік Моріц372
571Дойч Хаскіль484
572Стрієр Ханя332
573Алерганд Вольф603
574Лякс Вольф355
575Шток Абрагам625
576Грін Рифка603
577Гохберг Давид624
578Гаузман Фоель526
579Шнекраут Розе485
580Шнекраут Дорна?464
581Блянк Маркус284
582Кінслєр Йосьо624
583Штайн Самуель654
584Шнекраут Матильда525
585Шталь Мошко756
586Давідзан? Герш384
587Вайдман Абрагам485
588Шторх Мозес475
589Шпрінгер Зусьо652
590Бігель Абрагам554
591Амарант Салямон504
592Амарант Гершко751
593Вайсман Муньо445
594Ліпщіц Шія656
595Шпігель Давід587
596Зукунфт Ізидор487
597Фраймх Мозес503
598Шварцман Якуб292
599Павлінгер Ліон524доктор
600Корнблій Ганна412
601Швелер Тоня621
602Офнер Якуб423
603Леві Сара633
604Райх Маркус438
605Губер Маркус323
606Цагнер Адам492врач
607Жупнік Анна291
608Блянк Дора301
609Шафель Ізак353врач
610Ферштендек Муньо302
611Давід Якуб551
612Штайн-Вурцель631
613Гудіш Александ.2
614Давід Етна501
615Гросвокс453
616Фаєрман Саламон461
617Балтух Абрагам321
618Штенколь Абрагам301
619Лахер Якуб321
620Грубер Ізак501
621Голендер Едвард565
622Грубер Малко191
623Вайс Едвард321учитель
624Готворт Лайзер421
625Коренвайс Менд.603
626Бреттер Вольф353
627Акерман Елліш563юрист
628Цветлер Аба676
629Шумланер Маркус322
630Гавзер Анна401
631Фріден Леон685
632Братшпіс Хаскель423
633Корпфен Якуб381
634Мошель Давид674
635Мервур Рена603
636Мошель Вольф655
637Туніс Абрагам606
638Мошель Лазор506
639Ландау Пепа603
640Герцаг Мойсей403
641Бекер Мендель353
642Пінелес Зигмунт 453аптекар
643Вайцер Мойсей474інженер
644Швеллер Едмунд463адвокат
645Шморак Лазор494доктор
646Таненбау Лев558
647Телер Абрагам283
648Бекеш Ізидор464доктор
649Фінкельштайн326
650Др. Розен Віктор477
651?ер Абрагам444
652
653Бузаян Йосиф404
654Вілліг Маркус642
655Бранштайн Шайнгля353
656Бранштайн Беніямін456
657Бузганг Естера466
658Топер Сара521
659Блютрайх Ізак653
660Банер Озіяш454аптекар
661Ленцер Йосиф453професор
662Банер Аза171
663Зайнфельд Нухім661
664Бузіян Бернард405
665Кронберль Голда807
666Кронбергер Ерн.503доктор
667Зінсен Озіяш423доктор
668Вольковіч Михаїл353
669Шнейзер Мозес211
670Зензор Альфред501врач
671Гросман Моріц512
672Ваксман Герш492
673Мангайм Арноль483
674Фінкельштайн322
675Ляйфер Якуб505інженер
676Ельзнер Ізак353
677Перльбергер Едвард423
678Рітерман Ельзе402
679Цукер Абрагам451
680Шпігель Макс493
681Каганова Ента281
682Лянгенабаер? Ест.251
683Давід Айзіг505
684Друговска Анна241
685Шварц Альтер464адвокат
686Перльбер Давид463
687Тайтель Ейзіг792
688Вайц Юда732
689Гутштайн Вольф355
690Вільф Аделя622
691Гевантер Адольф484врач
692Дуб Льоля242
693Дорфман Вольф37?4
694Дуб Шулім534
695Фішер Маркус524
696Шайн Вурцель364
697Цігаль Сімхе553
698Енте Сара344
699Тененбау Давид365
700Гуттер Хаїм521
701Корн Йосиф453
702Фляйшман Юда464
703Топфер Сара561
704Райх Ізраель521інженер
705Розман Сара371
706Мільх Ізидор434
707Абенд Мойше385
708Кеслер Софія603
709Блех Самуель18944
710Насгофер Лайб18844
711Фавст Лайб19045
712Клярнет Давид18944
713Максфельд Мозес18903
714Ліпнер Якуб19044
715Гольц Ізидор19024
716Детч Хаскель19044
717Кляйнвакс Йосьо18642
718Люстіг Леон18803
719Марк Кароль19003
720Вільдман Ізраель19061
721Аксельрад Дора18841
722Вайнтраб Зейліг18842
723Айнштос Файвель19025
724Айнштос Герш19004
725Айнштос Сара19103
726Айнштос Шльомхе18943
727Мантельберг Нухім18745
728Вайсберг Герш18641
729Крайзлєр Філіп18843
730Вайнтроп Герш18844
731Зайдман Пепа19042
732Амарант Саломон18904
733Крайзлєр Фішель18631
734Гальперн Ізраель18842
735Фіш Буньо18941доктор
736Школьник Юда19073
737Шпігель Самуїл19023доктор
738Тіркель Давид18842
739Ліквернік Леон19031
740Гляйхер Ізраель18955
741Вінер Айдель18801
742Шпігель Пінкас18844
743Гольд Ізак18824
744Остерфетцер? Рузя19021
745Марк Лішо19104
746Фершляйсер Лайб19026
747Кріг Ізраель18964
748Фершляйсер Пепа18811
749Шапекравт Хаїм19003
750Райсфільб1907?2
751Нахбар Ляйб18906
752Нахбар Сара19031
753Сальфін Мозес18805
754Гохвальд Іцко19033
755Вайнбірг Мозес19152
756Гохвальд Ізраель18801
757Етнер Озіяш18814
758Рінд Мендель18845
759Бродбар Рубін1908?4
760Зісер Давид19041
761Тайхман Йосиф18801
762Горвіц Абрагам18801
763Шварц Герман18851
763.1Месінг Мозес19073
764Лідер Ізраель19073
765Штаймец Файга18851
766Вайнтроб Файга18803
767Вальт Майор19022
768Егік Давид19003
769Вальт Карера?19201
770Крах Давід19003
771Фрайвальд Шає19003
772Ляйгер Ізраель18846
773Гутер Хаїм18905
774Фауст Давід18853
775Рубін Мозес19063
776Табак Мозес18945
777Шефтер Маєр18951
778Берер Ноах18754
779Ковлер Хаєр18944
780Грановітер Нахман18934
781Златкес Хаїм189512
782Долер Осхам18985
783Горн Давід18985
784Фрід Ніссен18903
785Шілєр Сімон18953
786Гольд Ельсрера18852
787Варбан Леон1865?1
788Рапапорт Абрагам19005
789Школьнік Хаїм18855
790Картін Адольф18855
791Гольтшляг Самуель18803
792Тайхман Еліяш18803
793Фрайвальд Озіяш18954
794Грінзайт Юда19046
795Альтер Людвіг19003
796Монтель Ліпа18804
797Гартен Вольф18854
798Габер Мозес1900?6
799Шнапс Йоанна18653
800Тайхман Абрагам19064
801Панцер Ізраель19035
802Тайхман Дереш18986
803Лякс Регіна1885? 6
804
805
806
807
808
809Айбергерн Маєр18802
810Шторг Мойше18997
811Зайф Віце19044
812Маура Ліпман19004
813Вайс Даве18703
814Цін Гена19124
815Шпірель Нафталій18702
816Вундельман Муньо19082
817Вайсбрум Вольф186511
818Вакшаль Целя18851
819Лернер Сара1906?4
820Месенг Іре18853
821Габер Абрагам18653
822Розендорн Йосьо18852
823Сетел Маркуз19006
824Зейф Мозес18995
825Готліб Герш18601
826Хаїмович Ната18995
827Рарис Самуель18957
828Рубін Самуель19043
829Лилен Маркус18946
830Гроб Герш18995
831Царер Либа18988
832Маркфельд Хаїм18996
833Шнайдер Хаїм18994
834Брайтфельд Мозес18955
835Гріншпан Бенц.18957
836Рубінфельд Мойш18955
837Шнапс Мозес18905
838Габер Абрагам18994
839Шнекраут Макс18959
840Реліс Ізраїл18995
841Бедер Мозес190311
842Ахт Ляйб18954
843Гоцембаль Абрагам18608
844Попик Хаїм18805
845Гіршенгаут Герш19016
846Ветрайх Мозес18953
847Вахтель8
848Семон Хаскель19019
849Вайх Іре18959
850Ягіт Хаїм19014
851Гольц Хаїм18803
852Шпігель Нафталія19009
853Ганттух Саламон19063
854Винер Герш18955
855Розенберг Герш19204
856Шницер Перля19003
857Крайслер Ляйб18993
858Файгенбпум? Ісак18975
859Відеркер Хаїм18955
860Лайфер Мозес19004
861Гутштайн Давід19103
862Маркфель Сімон19155
863Торкер Ем18803
864Град Герш18956
865Вайденфельд Якоб404
866Лінденбаум Ізаак385
867Штайн Хаскель552
868Мінцрер Ляйзер482
869
870Штайн-Вірзев Ізак603
871Боріц Герш406
872Камерлінг Мозес504
873Відеркер Роза423
874Відеркорн Хаїм173
875Шварц Арон604
876Фогелфенгер Роза332
877Розман Сара551
878Габер Голда541
879Габер Ляйб661
880Габер Рахела651
881Тайхман Естера354
882Папернік Самуел627
883Ратштайн Йосиф444
884Клярнет Симфон322
885Фенстер Мозес525
886Штрайхлер Натон507
887Штрегер Копен485
888Барон Ляйб345
889Почтер Хаїм453
890Цугер Саламон607
891Вайнтроб Якуб482
892Мелер Йосиф602
893Зорген Файхель434
894Айтман Файфель416
895Берштайн Данель621
896Айхенфальд Нухім555
896.1Темпель Йосиф552
897Думан Симон352
898Голдрум Натон362
899Гільфер Сімхо384
900Немет Йойна443
901Бергельд Хаїм423
902Корн Якуб18994
903Райс Мая18844
904Долер Оска190012
905Школьник Хаїм18684
906Броттер Якуб18814
907Розенберг Пінкас18853
908Ляндав Якуб18975
909Розенбарг Хая18964
910Зорген Ізраель19074
911Зісель Шльома19142
912Гартін Саламон18984
913Йориш Мендель 18944
914Вайлер Саламон19005
915Вайлер Хаїм18922
916Раух Шміль18874
917Розенштайн Фіщер19005
918Бранштайн Іра18886
919Шнапс Фроїм19004
920Фішер Йосиф18964
921Щеліскер Хаскель18905
922Вінтер ?6
923
924
925
926Фрухтер Мозес18925
927Кляйнвакс Мозес19006
928Райс Йосиф18884
929Люстік Арон19014
930Крайслер Моті18964
931Ліпшіц Мозес18896
932Пасек Ізаак19008
933Гільфер Ізак19006
934Зільбер Мозес18964
935Райс Мозес19004
936Ковлер Фішель18975
937Грановітер Арон19004
938Златкіс Якоб18945доктор
939Горн Давід189710
940Ліблінг Макс19063
941Гіде Леон19004
942Нагельберг Йосиф18838
943Антерман Йойна18864
944Гаьер? Хаскель18885
945Вайлер Мозес19004
946Розенцвай Іда18887
947Блєк Самуель18768
948Насгофер Леон18646
949Грінберг Абрагам18884
950Йозеф Муньо19007
951Вайлер Менділь18746
952Фрід Лея19004
953Готліб Ляйб1908?6
954Шор Якуб18827
955Меглман Беніянін18765
956Альтмант Мозес19015
957Зегаль Йосиф18975
958Підгорцер Арон18876
959Кеніксберг Арон19013
960Гросман Анчель19065
961Фрід Хаскель19024
962Шнекраут Майма19008
963Вайнтроб Іза?19126
964Дорфман Мозес189211
965Берштайн Іцко19004
966Реліс Якоб18966
967Ляхер Арон19063
968Нусбаум Есте19062
969Картін Мозес19089
970Братшпіс Хаскель19032
971Фауст Лео19045
972Кац Мозес19048
973Брік Май?а18826
974Тайхман Арон19044
975Мінц Абрагам19093
976Мат Мехель19084
977Кац Іда19063
978Зільбер Йонас19046
979Братшпіс Йойна19026
980Келер Мозес19042
981Кізель Мехель19004
982Борак Мендель19025
983Гохберг Муньо19125
984Грінцайг Мехель18926
985Шолер Хаскель19015
986Юпітер Арон18924
987Грінберт Мойна19003
988Зоненштейн Б.19004
989Люстік Хаскель19005
990Шварц Піньо18893
991Ш?лл?р? Мозес190656
992
993Гльоцер Маля18952
994Гальпер Мірян19083
995Беркштайн? Moses
996Бротберг Геня19004
997Ейзенштайн Х.18885
998Грінштайн Мозес19003
999Кац Йосиф18965
1000Клігер Герш18844
1001Фріден Фроїм19004
1002Мошель Абраам18952
1003Гавзер Гольда19214
1004Розенкранц Мозес19024
1005Бекер Герш19007
1006Фрідман Філіп19123
1007Кінстлер Якоб18963
1008Штайнгурцель Ізаак19025
1009Фелькер Бума19003
1010Табак Мендель18927
1011Штайнвурцель Йосиф18906
1012Баль Фрима18984
1013Бродер Абраам18954
1014Шварц Мозес18967
1015Кранберг Нафтон19005
1016Берштайн Фрайль19004
1017Гадер Абрам19173
1018Карфель Герман19023
1019Вайле Сара19004
1020Вілєк Маркус19064
1021Овукер Давид275
1022Тайтель Геня434
1023Тайтель Азія522
1024Апсел Самуель263

Переклад Василь Юзишин.