ЕЛЬ МАЛЕ РАХАМІМ (ГОСПОДИ МИЛОСЕРДНИЙ)

(Це розділ мемуарів Джека Глоцера «Я пережив Голокост наперекір усьому». Натисніть тут, щоб повернутися до змісту.)

 

ֶאלַמֵלאַרֲחִמיםש ֵכןַבְמר ִמיםַהְמֵצאְמנ חהְנכ נהַתַחתַכְנֵפיַהְשִכי נהַבַמֲעל תְקד ִשים ְטה ִריםְכֹזַהר

ה ר ִקי ַע ַמ ְז ִהי ִרים ְל ִנ ְשמ ת ַי ִקי ֵרנ ְקד ֵשינ ֶש ה ְלכ ְלע ל מם. א נא ַב ַעל ה ַר ֲח ִמים ַה ְס ִתי רם ְב ֵצל ְכ נ ֶפי

ְלע לִמים ְצֹרר ִבְצר ר ַהַחִיים ֶאת ִנְש מ תם.יהוהה א ַנ ֲח ל תם ְו ינ ח ְב של ם ַעל ִמְש כ בם ְונֹאַמר אֵמן

 

О Боже, величний та сповнений милосердя, даруй повний спокій у присутності Твого притулку, серед святих і чистих, для душ наших братів дому Ізраїлю, які вирушили до вічного дому. Господи милосердний, ми просимо Тебе, назавжди сховай їх у тіні крил Твоїх! Нехай їхні душі будуть зв’язані оковами життя. Господь — їхня частина. Нехай вони спочивають у мирі. І скажемо: Амінь.

 


© 2022 Український центр вивчення історії Голокост, Київ. Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Щоб переглянути копію ліцензії, перейдіть за адресою http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ або відправте лист на адресу Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.


<- Повернутись до попереднього розділу

Вперед до наступного розділу ->

<<- Повернутись на початок