ГОСПОДЬ МИЛОСЕРДНИЙ
(з мемуарів Джека Ґлоцера “Я пройшов через німецький Голокост наперекір усьому”)

[Це розділ мемуарів Джека Ґлоцера “Я пройшов через німецький Голокост наперекір усьому“. Натисніть тут, щоб повернутися до змісту.]

 

ֶאלַמֵלאַרֲחִמיםש ֵכןַבְמר ִמיםַהְמֵצאְמנ חהְנכ נהַתַחתַכְנֵפיַהְשִכי נהַבַמֲעל תְקד ִשים ְטה ִריםְכֹזַהר

ה ר ִקי ַע ַמ ְז ִהי ִרים ְל ִנ ְשמ ת ַי ִקי ֵרנ ְקד ֵשינ ֶש ה ְלכ ְלע ל מם. א נא ַב ַעל ה ַר ֲח ִמים ַה ְס ִתי רם ְב ֵצל ְכ נ ֶפי

ְלע לִמים ְצֹרר ִבְצר ר ַהַחִיים ֶאת ִנְש מ תם.יהוהה א ַנ ֲח ל תם ְו ינ ח ְב של ם ַעל ִמְש כ בם ְונֹאַמר אֵמן

 

О Боже, величний та сповнений милосердя, даруй повний спокій у присутності Твого притулку, серед святих і чистих, для душ наших братів дому Ізраїлю, які вирушили до вічного дому. Господи милосердний, ми просимо Тебе, назавжди сховай їх у тіні крил Твоїх! Нехай їхні душі будуть зв’язані оковами життя. Господь – їхня частина. Нехай вони спочивають у мирі. І скажемо: Амінь.

Переклад Наталія Курішко.


Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Щоб переглянути копію ліцензії, перейдіть за адресою http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
або відправте лист на адресу Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.


<- Повернутись до попереднього розділу

Вперед до наступного розділу ->

<<- Повернутись на початок