Month: September 2015

Візит до Рогатина – 11 вересня 2015 року

Привіт рогатинцям із чудового Львова. Вчора Джей і я були в Рогатині, як завжди в супроводі Алекса Денисенка і його водія Віталія. Це був звичайний насичений день, який містив заплановані зустрічі з місцевими жителями і незаплановані питання про, які повідомив нам місцевий шкільний вчитель на пенсії і наш давній однодумець пан Воробець. Ці питання стосувалися відновлення нової партії з близько…

Continue reading

Rohatyn Visit – September 11, 2015

Greetings Rohatyners from beautiful Lviv. Jay and I were in Rohatyn yesterday, accompanied as usual by Alex Denysenko and his driver Vitaly. It was a typically intense day which included planned meetings with locals and unplanned issues brought to our attention by local retired school teacher and our long-standing ally Mr. Vorobets. The latter issues involved recovery of a new…

Continue reading