Month: February 2017

Огляд масових поховань і останні дані щодо місць спадщини

Тут подається коротке оновлення щодо кількох єврейських проектів, які діють у Рогатині, від учорашніх відвідин міста Марлою та мною з друзями і колегами зі Львова. Під час цього візиту до нас приєдналися наш давній прибічник і порадник Алекс Денисенко, який також виступав у ролі перекладача впродовж декількох зустрічей; Олександр (Саша) Назар, голова Львівського волонтерського центру; і Дмитро Гураль, партнер у…

Continue reading

Mass Graves Survey and Heritage Sites Update

Here is a brief status update on the several Jewish heritage projects active in Rohatyn, from the town visit Marla and I made yesterday with friends and colleagues from Lviv. Joining us on this visit were our longtime supporter and adviser Alex Denysenko, who also served as interpreter for several of the meetings; Alexander (Sasha) Nazar, head of the Lviv…

Continue reading

Подальший форум із рогатинськими освітянами та персоналом музеїв

Єврейська спадщина Рогатина вчора у Рогатинській центральній бібліотеці знову зустрілась із близько двадцятьма рогатинськими освітянами, включно із вчителями та працівниками музею і бібліотеки, більшість з яких були також присутні на нашому останньому зібранні 6 вересня 2016 р. Метою цієї зустрічі було завершити відповідати на запитання, які порушувалися у вересні та на які ми не змогли надати вичерпну відповідь без подальшого консультування…

Continue reading

Follow-up Forum with Rohatyn Educators & Museums Staff

Rohatyn Jewish Heritage met again yesterday at the Rohatyn Public Library with about twenty Rohatyn educators, including teachers plus museum and library personnel, most of whom had also been present at our last get-together on 06 September 2016. The purpose of the meeting was to follow up on questions raised in September which we had been unable to sufficiently answer…

Continue reading

«Єврейська спадщина Рогатина» – учасник круглого столу у Львові

Громадська організація «Єврейська спадщина Рогатина» 11 лютого 2017 розпочала свою активність в новому році у Львові, приймаючи участь у дискусії круглого столу «Збереження єврейської культурної спадщини» Західної України та прилеглих до неї районів. Завдання круглого столу: створити форум, щоб привернути увагу до важливості збереження культурної спадщини регіону; обговорити існуючі та заплановані проекти в окремих містах; визначити через місто шляхи покращення…

Continue reading

Rohatyn Jewish Heritage Participates in Lviv Roundtable

Rohatyn Jewish Heritage began its public activities in the new year by participating in a roundtable discussion yesterday in Lviv on preserving Jewish cultural heritage in western Ukraine and adjacent areas. The stated purposes of the roundtable were to: create a forum to draw attention to the importance of preserving the cultural heritage of the region; discuss existing and planned…

Continue reading