Month: September 2016

Планування робіт із дослідження місць масового поховання в місті

Цього ранку Марла і я зустрілися з мером Рогатина Сергієм Насалком і заступником мера Миколою Шинкарем, щоб обговорити неінвазивне археологічне дослідження, яке ми замовили на весну 2017 року, щоб визначити географічні межі місць масових єврейських поховань у місті часів Другої світової війни. У супроводі нашого друга і перекладача Ігоря Кліща та нашого давнього колеги і місцевого активіста Михайла Воробця, ми…

Continue reading

In-Town Planning for Mass Grave Survey Work

This morning Marla and I met with Mayor Serhii Nasalyk and Deputy Mayor Mykola Shynkar of Rohatyn to outline the non-invasive archaeological survey work we have commissioned for spring 2017 to determine the geographic boundaries of the WWII Jewish mass graves in the city. Accompanied by our friend and translator Ihor Klishch, and our long-time colleague and local activist Mikhailo…

Continue reading

Дискусійний форум з освітянами Рогатина

У другій половині дня ми зустрілися з освітянами Рогатина, щоб відкрити дискусію про те, як «Єврейська спадщина Рогатина» може розвиватися та ділитися освітніми матеріалами з рогатинськими учнями про єврейське минуле та сьогодення їх міста. В межах цього передбачається довгостроковий проект двостороннього, взаємовигідного співробітництва в освітній сфері. Ми дуже заохочені, отримавши позитивні відгуки від вчителів, учнів та інших мешканців Рогатина. Тому…

Continue reading

Discussion Forum with Rohatyn Educators

This afternoon we met with Rohatyn educators to open discussions about how Rohatyn Jewish Heritage can develop and share educational resources with Rohatyn students about their city’s Jewish past and present. As part of this envisioned long-term project of two-way educational collaboration and mutual benefit, we are very motivated to hear from Rohatyn’s teachers, students, and others so we can…

Continue reading

Відновлення надгробків. Оновлено: 6 вересня 2016

Два «нових» фрагменти єврейських надгробків було відновлено після нашого останнього поста; один вже доставлений до старого єврейського кладовища в Рогатині, а другий ми змогли підняти та транспортувати самостійно під час нашого звичайного огляду місць єврейської спадщини в місті сьогодні. Ми також відвідали місця, де знайшлося 50 фрагментів мацев, про що повідомив нам у липні місцевий журналіст із Рогатина. This article…

Continue reading

Headstone Recovery Update: 06 September 2016

Two ‘new’ Jewish headstone fragments have been recovered since our last post; one had already been taken to the old Jewish cemetery in Rohatyn, and we were able to lift and transport the other ourselves as part of our usual review of the Jewish heritage sites in town today. We also visited the locations which produced the 50 matzevot fragments…

Continue reading

Михайло Воробець із Рогатина приєднується до Єврейської спадщини Рогатина у Львові

Єврейська спадщина Рогатина мала чудову нагоду брати участь разом із Михайлом Воробцем у воркшопі сьогодні у Львові, обговорюючи наші проекти, спрямовані на збереження єврейської спадщини та пам’яті в Рогатині. Воркшоп за назвою «Картографуючи присутність: Місця єврейської спадщини, ініціативи та досвід в Україні» зібрав більше десяти практикуючих фахівців і експертів з кількох країн, в тому числі України, Угорщини та Ізраїлю, а…

Continue reading

Rohatyn’s Mikhailo Vorobets Joins Rohatyn Jewish Heritage in Lviv

Rohatyn Jewish Heritage had the great opportunity to participate with Mikhailo Vorobets in a workshop today in Lviv, discussing our projects aimed at preserving Jewish heritage and memory in Rohatyn. The workshop, entitled “Mapping Presence: Jewish Heritage Sites, Initiatives, and Experiences in Ukraine“, brought together more than a dozen practitioners and experts from several countries including Ukraine, Hungary, and Israel,…

Continue reading