Month: July 2016

Ще п’ятдесят мацев розкопано на вулицях Рогатина

У статті, що складається з двох частин опублікованих 15 та 23 липня 2016 року, Ольга Вербяна з Рогатина в газеті «Голос Опілля», українській газеті регіону Рогатин-Бережани-Підгайці, повідомила про те, що велику кількість фрагментів єврейських надгробків було нещодавно знайдено під час вуличних робіт по вул. Драгоманова, на північний-захід від центру міста. Рогатинський шкільний вчитель на пенсії Михайло Воробець, наш друг та партнер…

Continue reading

Fifty More Matzevot Unearthed in Rohatyn Streets

In a two-part article published 15 and 23July2016 by Olga Verbiana of Rohatyn in Газета Голос Опілля (The Voice of Opillia), a Ukrainian newspaper of the Rohatyn-Berezhany-Pidhaitsi region, it was reported that a large number Jewish headstone fragments were recently uncovered during street work on vul. Drahomanova southwest of the town center. Rohatyn retired school teacher Mikhailo Vorobets, our ally…

Continue reading

Очищення насельського кладовища разом із фундацією «Мацева»

Цього тижня продовжуючи нашу волонтерську роботу, щоб отримати навички та знання з догляду за кладовищами, Марла і я брали участь у проекті в Польщі з клірингу і клінингу єврейського кладовища, проведеного фундацією «Мацева»; хоча в минулому ми допомагали по кількох проектах на кладовищах, однак цього разу була нагода дізнатися про інструменти та методи, які використовуються в більш масштабних земляних роботах,…

Continue reading

Nasielsk Cemetery Clearing with The Matzevah Foundation

Continuing our volunteer work to gain skills and knowledge in cemetery care, this week Marla and I participated in a Jewish cemetery clearing and cleaning project in Poland conducted by The Matzevah Foundation; although we have helped in several cemetery projects in the past, this was an opportunity to learn about the tools and methods used in larger-scale grounds work,…

Continue reading