Tag: meetings

Споминаючи ліквідацію гетто 81 рік тому

Вшановуючи 81 річницю ліквідації єврейського гетто часів війни в Рогатині, сьогодні я та Джей стояли з друзями перед меморіальним пам’ятником на північному місці масового поховання – місці останнього спочинку понад 3000 єврейських жертв з Рогатина та околиць, у тому числі з Бурштина, Ходорова та Букачівців – щоб прочитати молитву Ель Малей Рахамім (אֵל מָלֵא רַחֲמִים, «Боже, сповнений милосердя»). This article…

Continue reading

Сьогодні споминаючи події 82-річної давнини

Як ми намагаємося робити щороку 20 березня, Джей та я поїхали сьогодні до Рогатина, щоб вшанувати пам’ять понад 3000 єврейських жертв, вбитих і похованих у масовому похованні на південь від центру міста Рогатин. Цього року виповнюється 82 роки з часу цієї трагічної події. This article is also available in English. До нас приєдналася наша дорога подруга Ірина Небесна з Тернополя,…

Continue reading

Remembering 82 Years Ago Today…

As we try to do every year on March 20th, Jay and I traveled today to Rohatyn to honor the memory of the more than 3000 Jewish victims murdered and buried at the mass grave south of Rohatyn’s city center. This year marks 82 years since that tragic event. Ця стаття також доступна українською. Joining us was our dear friend…

Continue reading

Річний звіт ЄСР за 2023 рік

Далі подано описовий звіт Єврейської спадщини Рогатина (ЄСР), що охоплює календарний 2023 рік, сьомий рік нашої діяльності як волонтерської неприбуткової громадської організації в Україні. Як і в минулі роки, цей звіт підсумовує прогрес нашого проєкту і події разом із загальною інформацією про фінанси нашої ГО. Цей рік продовжив нерегулярний режим роботи нашої організації, спричинений триваючою російською агресією в Україні. Для…

Continue reading

RJH Annual Report 2023

This is a descriptive annual report for Rohatyn Jewish Heritage (RJH) covering the calendar year 2023, our seventh consecutive year of operation as a volunteer-led non-profit NGO in Ukraine. As in past years, this report summarizes our project progress and events together with an outline of our NGO finances. This year continued the irregular operating mode of our organization caused…

Continue reading

Фільм про Голокост «Безголосся» у Рогатинській центральній районній бібліотеці

Цього тижня я та Джей мали задоволення приєднатися до друзів і колег на заході, організованому Рогатинською центральною районною бібліотекою, в якому взяли участь вчителі, регіональні бібліотекарі, журналісти та інші мешканці міста. Був показаний документальний фільм 2021 року «Безголосся» про Голокост у Турці (Львівська область), який став відправною точкою для учасників заходу в широкій подальшій дискусії про дискримінацію, упередження та нетерпимість,…

Continue reading

Holocaust Film “Wordless” at the Rohatyn Public Library

This week Jay and I had the pleasure of joining friends and colleagues at an event hosted by the Rohatyn Central Library and attended by teachers, regional librarians, journalists, and other residents. The 2021 documentary film “Wordless” about the Holocaust in Turka (Lviv oblast) was screened, providing a starting point for event participants in a wide-ranging subsequent discussion about discrimination,…

Continue reading

80 років – ми пам’ятаємо

Відзначаючи 80 років з часу остаточної ліквідації єврейського гетто Рогатина часів війни, сьогодні я та Джей стояли з друзями перед меморіальним пам’ятником який позначає північне масове поховання на водоканалі, щоб прочитати молитву і згадати історію на місці останнього спочинку понад 3000 єврейських жертв Голокосту з Рогатина та околиць, включаючи Бурштин, Ходорів, Букачівці та багато інших місць. This article is also…

Continue reading

80 Years – We Remember

Marking 80 years since the final liquidation of Rohatyn’s wartime Jewish ghetto, today Jay and I stood with friends before the memorial monument marking the north mass grave at the vodokanal to recite a prayer and remember history at the final resting place for more than 3000 Jewish Holocaust victims from Rohatyn and the surrounding region, including Burshtyn, Khodoriv, Bukachivtsi,…

Continue reading